ლიტვის და სლოვაკეთის გამოცდილება 
პროექტის კონსოციუმის მონაწილე ორგანიზაციებს შორის ორი, ლიტვასა და სლოვაკეთში დაფუძნებული და იქ მოქმედი ორგანიზაციაა, რომლებიც ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე შესვლის თავიანთ გამოცდილებას გაუზიარებენ საქართველოს SME-ებს. 2004 წლამდე, ევროკავშირში მათ გაწევრიანებამდე, ლიტვისა და სლოვაკეთის სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან „თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების“ ჩარჩოთი რეგულირდებოდა. გარკვეულწილად შესაძლებელია, რომ აღნიშნული შეთანხმება „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის“ შესახებ (DCFTA) ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ შეთანხმებასთან იქნას შედარებული.

ლიტვისა და სლოვაკეთის ბიზნეს ორგანიზაციების გამოცდილება, ქართველი მწარმოებლებისთვის DCFTA-ით მიღებულ პოტენციურ სარგებელზე საუბრისას საილუსტრაციო მასალებად იქნება გამოყენებული. აღსანიშნავია, რომ ასეთ გამოცდილებებს შორისაა არა მხოლოდ საუკეთესო პრაქტიკები და წარმატების ისტორიები, არამედ მიღებული გაკვეთილების გაზიარებაც, რომელიც საქართველოს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის (SME) ერთგვარ სახელმძღვანელოდ შეიძლება იქნას გამოყენებული.

ლიტვის მაგალითები (tbc)

სლოვაკეთის მაგალითები (tbc)